• O mnie

  o mnie Usłyszałam kiedyś, że po studiach można pracować zgodnie ze swoim wykształceniem, ale ostatecznie powinno się realizować swoje pasje, również zawodowo. Po pięciu latach pracy w korporacji, okres oczekiwania na naszego synka oraz pierwsze miesiące macierzyństwa utwierdziły mnie w przekonaniu, że nie audyt, a właśnie ciąża i opieka nad kobietą oraz noworodkiem to temat, którym chcę się zajmować na co dzień. Kobiece brzuszki fascynowały mnie zawsze, lecz dopiero moment, gdy zostałam doulą umożliwił mi oddanie się tej pasji. Okres ciąży (szczególnie tej pierwszej) to czas wielu zmian w życiu kobiety i wszystkie przyszłe mamy powinny mieć szansę na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące je pytania. Zwieńczeniem okresu oczekiwania jest poród, w trakcie którego rodząca potrzebuje emocjonalnego wsparcia serdecznej jej osoby. Uważam, że każda kobieta ma prawo wyboru swojej ścieżki porodu. Jestem gotowa jej w tej drodze towarzyszyć i wiem, że jako doula potrafię zaoferować emocjonalne wsparcie i fachową pomoc.

  W swoim życiu miałam przyjemność spotkać i nadal spotykam mądre kobiety - matki, które inspirują mnie, motywują do dalszego rozwoju oraz przekazują niewiarygodną kobiecą moc. Chcę chociaż cząstkę tej mocy podać dalej.
  Prywatnie, jestem mamą rocznego synka. Gdy myślę o macierzyństwie, przychodzi mi na myśl „spełnienie”, ale także ciężka praca nad samą sobą. Cieszę się, gdy mogę towarzyszyć kobietom w początku tej pięknej drogi.
  Od 2013 r. jest członkiem Stowarzyszenia „DOULA w Polsce”, a także kończę staż, by stać się doulą certyfikowaną. Więcej informacji o doulach i Stowarzyszeniu na stronie www.doula.org.pl.
  Zdaję sobie sprawę z faktu, iż ciąża i macierzyństwo to temat ważny i trudny. Chcę być coraz lepszą doulą i dlatego stale poszerzam swoją wiedzę.


  Ukończone kursy, szkolenia oraz konferencje:


  • Warsztaty Szkoleniowe DONA dla Doul Stowarzyszenie DOULA w Polsce 2013 r.
  • Nowy standard w położnictwie – o pozycjach wertykalnych, pierwszym kontakcie i wdrażaniu dobrych praktyk Konferencja Fundacji Rodzić po Ludzku 2013 r.
  • Warsztat Rebozo Fundacji Rodzić po Ludzku 2013 r.
  • Kurs Karmienie Piersią w Codziennej Praktyce i Promocja Karmienia Piersią zakończone otrzymaniem tytułu Promotora Karmienia Piersią 2013 r.
 • Kim jest doula

  Doula (z greckiego) to kobieta która służy. Współcześnie jest to osoba, która udziela niemedycznego, fizycznego i emocjonalnego wsparcia kobiecie rodzącej. Wspiera matki od momentu ciąży, aż do połogu, towarzyszy jej w pierwszych dniach macierzyństwa.

  Doula (z greckiego) to kobieta "która służy". Współcześnie jest to osoba, która udziela niemedycznego, fizycznego i emocjonalnego wsparcia kobiecie rodzącej. Wspiera matki od momentu ciąży, aż do połogu, towarzyszy jej w pierwszych dniach macierzyństwa.

  Doula rozumie fizyczne i emocjonalne aspekty porodu, wspiera rodzącą w realizowaniu jej własnej wizji tego wydarzenia. Nie stanowi „konkurencji” dla męża lub innej bliskiej osoby – może pomóc jej w jak najlepszym wspieraniu rodzącej.

  Badania wykazują, iż obecność douli skraca czas trwania porodu, zmniejsza ryzyko interwencji oraz pozwala łatwiej odnaleźć się kobiecie w nowej roli.


  Więcej na temat douli przeczytasz na stronie Fundacji Rodzić po Ludzku.
  Od 2011 r. doule zrzeszane są w Stowarzyszeniu DOULA w Polsce.

 • Karmienie piersią

  karmienie piersią doula
  Karmienie piersią jest, wydawałoby się, nieodłącznym elementem macierzyństwa. Elementem, który sprawia przyjemność matce i dziecku oraz pozwala budować więź między nimi. Niestety, rzeczywistość jest inna. Wokół karmienia piersią powstało wiele mitów, kobietom brak jest dobrych przykładów w postaci innych karmiących, a młodym mamom, odnajdujących się w nowej roli, często brakuje odpowiedniego wsparcia.

  Jako Promotor Karmienia Piersią (w skrócie pięknie brzmiące – PKP) dzielę się z innymi matkami wiedzą oraz doświadczeniem w karmieniu piersią, wspieram je w trudnym chwilach. Potrafię ocenić przebieg i technikę karmienia, przekazać zasady postępowania w laktacji, które sprzyjają karmieniu piersią oraz pokazać matce sposoby skutecznego karmienia. Potrafię również wskazać symptomy najczęstszych problemów laktacyjnych oraz przekazać zasady postępowania w nich.

  Mleko mamy jest najlepszym pokarmem dla każdego nowonarodzonego dziecka i dlatego warto zacząć karmić piersią oraz podjąć trud przezwyciężenia ewentualnych problemów.

  Więcej na temat kompetencji Promotora na stronie Centrum Nauki o Laktacji.

 • Oferta

  Jako DOULA towarzyszę kobiecie przez okres ciąży, porodu oraz połogu lub na wybranym przez kobietę etapie – wszystko w zależności od potrzeb.

  Przed porodem przygotowuję kobietę do nowej roli, a zwłaszcza samego porodu. Odpowiadam na nurtujące ją pytania, pomagam przygotować plan porodu, stosuję relaksujący masaż chustą rebozo. Zwracam szczególną uwagę na niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu, wskazując pomocne pozycje wertykalne, a także przekazuję informacje na temat właściwego oraz skutecznego karmienia piersią.

  Mogę również przygotować kobietę lub parę do porodu oraz połogu w cyklu kilku spotkań, nawet jeśli przygotowują się do planowanego cięcia cesarskiego.

  W trakcie porodu podążam za kobietą, proponuję niemedyczne formy łagodzenia bólu (masaż przy użyciu chusty rebozo, pozycje wertykalne, odpowiednie oddychanie), pomagam się zrelaksować oraz zrozumieć postępujący się proces porodu. W trakcie porodu to kobieta oraz dziecko są najważniejsi – o ich zdrowie dba położna, moim zadaniem jest troska o stan emocjonalny kobiety. To ona jest najważniejsza i dyktuje warunki. Dlatego jestem do jej dyspozycji, nawet jeśli życzy sobie „jedynie” podania czegoś do picia. Akceptuję jej decyzje, a czasami pomagam w komunikacji z personelem medycznym. Towarzyszę mamie krótko po porodzie oraz przy pierwszym karmieniu, jeśli ma taką potrzebę.

  Po porodzie, jeszcze w szpitalu lub w domu, rozwiewam wątpliwości na temat opieki nad noworodkiem, a także na temat pielęgnacji matki w trakcie połogu. Pomagam w karmieniu piersią oraz pokazuję ćwiczenia, które można wykonywać już w kilka dni po porodzie.

  Współpraca rozpoczyna się niezobowiązującym pierwszym spotkaniem. Już jako Twoja doula spotykam się z Tobą raz przed porodem, towarzyszę podczas całego porodu (do około 2 godzin po nim) oraz odwiedzam Was w większym gronie podczas połogu. Dodatkową usługą jest zamykający masaż chustą rebozo po zakończeniu połogu, który wykonuję razem z drugą doulą.

  To Ty decydujesz, ile spotkań potrzebujesz, więc nasza współpraca może przebiegać inaczej.

  Jako PROMOTOR KARMIENIA PIERSIĄ podczas spotkania oceniam przebieg i technikę karmienia, przekazuję zasady postępowania w laktacji, które sprzyjają karmieniu piersią oraz pokazuję mamie sposoby skutecznego karmienia. W przypadku najczęstszych problemów laktacyjnych przekazuję zasady postępowania. Jeśli to konieczne, zalecam wizytę u specjalisty.

 • Polecam

  LITERATURA:


  • Preeti Agrawal „Odkrywam macierzyństwo”
  • Irena Chołuj „Urodzić razem i naturalnie”
  • Janet Balaskas „Poród aktywny”
  • Frederick Leboyer „Narodziny bez przemocy”
  • Ina May Gaskin „Duchowe położnictwo”
  • Ina May Gaskin „Poród naturalny”
  • Ina May Gaskin „Karmienie piersią”
  • Dr Christiane Northrup „Ciało kobiety, mądrość kobiety”
  • Michel Odent „Odrodzone narodziny”

  PRZYJACIELE • Kontakt

  Działam na terenie Poznania oraz okolic.


  Tel.:

  Email:

  Facebook:

  +48 660 715 059

  alicja@doulawpoznaniu.pl

  alicja.dykier

  Napisz do mnie

 • English

  DOULA is an experienced (also in her own motherhood) woman, who supports pregnant women during pregnancy, labor and postpartum period, providing information, physical assistance and emotional support to the woman and her family. I am a mother of a one-year old baby-boy, ex-corporate worker, a doula and Breastfeeding Promoter. As a doula, I am a member of the Doula in Poland Association. I take part into workshops and conferences on a regular basis to be up to date with the latest doula-related subjects.

  As a doula, I am a member of the Doula in Poland Association. I take part into workshops and conferences on a regular basis to be up to date with the latest doula-related subjects. As a DOULA I accompany women throughout her pregnancy, childbirth and a postpartum period - all depends on your needs.

  Before delivery I prepare a woman to her new role, focusing on the childbirth. I readily answer all the questions she might ask, help to prepare a birthplan, I do a relaxing massage with the rebozo. Special attention is paid to non-pharmacological methods of pain relief, thru vertical positions training. Preparation is concluded with a handful of hints for a a good start to successful breastfeeding. I would happily lead a series of meetings to prepare a woman or a couple to the childbirth and the postpartum period, even for those, who are preparing for the caesarean section.

  During the delivery I follow the woman and suggest non-pharmacological methods of pain relief (massage - also with the rebozo, vertical positions, proper breathing), help the woman to get relaxed and fully understand the ongoing process. During a childbirth the woman and the child are the most important individuals – a midwife takes care of their health, my job is to ensure that the emotional state of the woman is sound. She is the “boss” and dictates the rules. Therefore, I am at her disposal, even if she needs "only" something to drink. I accept her decisions, and sometimes help in communication with the medical staff. I accompany the woman right after the delivery and during the first breastfeeding, if needed.

  After the delivery, still in the hospital or at home, I answer all her question about an infant and mother care. I provide support by breastfeeding and show physical exercises that can be performed in a few days after the birth.

  Our cooperation begins with an introductory non-committal first meeting. As your doula I meet with you once before childbirth, I accompany the entire labor (as long as approx. 2 hours after it’s end) and I visit you during postpartum period. Additional service is closing rebozo massage after childbirth, which is done by me and another doula. You decide how many meetings you need, so our cooperation would be in fact tailor-made.

  As a BREASTFEEDING PROMOTER I am able to assess feeding techniques, I could help to understand the key rules of successful lactation, and show the mom, how to effective breastfeed. I can also provide assistance with the most common lactation problems. If necessary, I will recommend a visit to a specialist.

  I provide my services in Poznań and its neighbourhood. In case of any questions, please contact me at any time: tel. +48 660 715 059 e-mail: alicja@doulawpoznaniu.pl